Dokumentumok

Rozhodnutie na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením


Rozhodnutie o zmene na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením č.1


Rozhodnutie o zmene na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením č.2


Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku


Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením


Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber stavebných odpadov


Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov


Certifikát zhody systému riadenia výroby


Rozhodnutie R5


Rozhodnutie R12


Súhlas triedenieSúhlas mulčovanie 

 
Joomla Extensions