0908 666 584

Preprava tovaru a materiálov spojené so zemnými a búracími prácami, a to:

  • preprava sypkého materiálu
  • preprava paletového tovaru
  • odvoz odpadu
  • prenájom kontajnerov

Poskytujeme aj službu recykláciu betónového odpadu, tehál a asfaltu.

20140825_171054