Preprava tovaru a materiálov spojené so zemnými a búracími prácami, a to:

  • preprava sypkého materiálu
  • preprava paletového tovaru
  • odvoz odpadu
  • prenájom kontajnerov
  • mulčovanie (poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo)

Poskytujeme aj službu recykláciu betónového odpadu, tehál a asfaltu.

20140825_171054