V prípade potreby poskytujeme aj službu recyklácie materiálov. Materiály, ktoré sa prijímajú na recykláciu sú nasledovné:

  • betónový odpad - spôsob recyklácie: drvenie
  • tehly, škridle - spôsob recyklácie: drvenie
  • asfalt - spôsob recyklácie: drvenie
  • spätný odber pneumatík - Spoločnosť V&Z s.r.o je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. distribútor pneumatík. Distribútor pneumatík je fyzická osoba, ­ podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom, resp. miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý poskytuje predaj pneumatík v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. Spätný odber opotrebovaných pneumatík je bezplatný odber opotrebovanej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spoločnosť V&Z s.r.o. zabezpečuje spätný odber odpadových pneumatík na svojej prevádzke počas pracovnej doby. Adresa a pracovná doba sú uvedené na internetovej stránke v zložke ´Kontakty´.

rsz_20140422_101243

Spoločnosť V&Z s.r.o má udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, dokument je k dispozícii na stiahnutie v časti Dokumenty.